Okolišno novinarstvo

Okolišno novinarstvo je na listi opasnih pothvata, uz novinarstvo koje razotkriva organizirani kriminal. Jer, plansko isrcpljivanje prirode, uništavanje ekosustava i života u ime grabeži i profita jest organizirani kriminal. U Hrvatskoj se okolišno novinarstvo pojavilo samo na trenutak, ali nije uspjelo opstati u mainstreamu.

srijeda, 12. srpnja 2017.

Konferencija „Bioetika i okoliš – otvara li CETA vrata za GMO“ i promociji Osječkih dana bioetike u Osijeku (Hrvatska) 7.–8. 11. 2017.Pozivno pismo (1), 12.07.2017., Osijek

Poštovana, poštovani,

Centar za integrativnu bioetiku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne aktivnosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, u suradnji sa Znanstvenim centrom izvrsnosti za integrativnu bioetiku, Press centrom za okoliš Hrvatske i Hrvatskim bioetičkim društvom pozivaju Vas na prijavu sudjelovanja na konferenciji „Bioetika i okoliš – otvara li CETA vrata za GMO“ i promociji Osječkih dana bioetike u Osijeku (Hrvatska) 7.–8. 11. 2017.

Hrvatska je treća zemlja članica EU koja je potpisala kontroverzni trgovinski sporazum između Kanade i EU, poznat kao CETA. Na konferenciji će se sa razlogom diskutirati o tome otvara li CETA vrata za GMO, obzirom da kanadski zakoni o poljoprivrednoj proizvodnji i genetskoj manipulaciji nisu kompatibilni propisima EU. Neupitno je da će neoznačeni kanadski genetski modificirani poljoprivredni proizvodi uskoro biti na hrvatskom i balkanskom tržištu.
Posebnu zabrinutost izazivaju podaci i rezultati istraživanja o štetnom djelovanju ključnog sastojka GMO proizvoda - herbicida na bazi glifosata. Na konferenciji ćemo naglasak staviti upravo na međuovisnost i povezanost GMO-a i glifosata, te njihovo širenje  putem međunarodnih trgovinskih ugovora poput CETA. Tako, CETA, koja ne prepoznaje pojam „smanjenje uporabe pesticida u poljoprivredi“, omogućuje biotehnološkim korporacijama prodor na hrvatsko tržište, sa tendencijom širenja na cijelu balkansku regiju.
Stoga pozivamo sve zainteresirane znanstvenike/znanstvenice, predstavnice/predstavnike civilnog društva, stručnjaka/stručnjakinja i medija da kroz aktivno sudjelovanje na konferenciji informiramo i educiramo javnost  o tim važnim ali i sličnim temama koje kao problem proizlaze iz njih.    
Konferenciji i promociji Osječkih dana bioetike svoj će doprinos dati iskusni stručnjaci, aktivisti, novinari i novinarke iz Hrvatske, Srbije, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Španjolske, Indije, a  koji slične teme prate dugi niz godina. 
Konferencija je otvorenog tipa za javnost, kombinirana od plenarnog dijela i panela, okruglog stola s mogućnošću poster prezentacija. Službeni jezik konferencije je hrvatski, uz mogućnost osobnih prevoditelja na engleski jezik. Program konferencije i Osječkih dana bioetike bit će dostupan nakon 15. 09. 2017. na web stranici organizatora.
Za sudjelovanje na skupu nije predviđena kotizacija. Organizatori konferencije „Bioetika i okoliš – otvara li CETA vrata za GMO“ i Osječkih dana bioetike pomoći će djelomičnoj nadoknadi putnih troškova na osobnu zamolbu onih sudionika/sudionica koji pošalju prijave za sudjelovanje i prezentaciju/izlaganje i sažetak referata u periodu od 15. 7. do 15. 9. 2017. godine na obrascu   priloženom uz pozivno pismo. Smještaj je osiguran pod istim uvjetima i u istom terminu prijave.
Za sve aktivne sudionike/sudionice konferencije i Osječkih dana bioetike koji se budu prijavljivali izvan navedenog termina organizatori će pomoći oko pronalaska adekvatnog i prihvatljivog smještaja.

Radujemo se vašem dolasku i sudjelovanju, za sve informacije koristite naše kontakte:

            -doc.dr.sc. Ivica Kelam, predsjednik organizacijskog odbora Konferencije i Osječkih      dana bioetike,  kontakt: ikelam@foozos.hr , +385(0)914943775

            -Ljiljanka Mitoš Svoboda,glavna tajnica  Konferencije i Osječkih dana bioetike , kontakt:             ljiljankam@gmail.com           

U nastavku prilog: prijavnice


Obrazac za prijavu sudjelovanja
na konferenciji „Bioetika i okoliš – otvara li CETA vrata za GMO“ i promociji Osječkih dana bioetike u Osijeku (Hrvatska) 7.–8. 11. 2017.


Ime i prezime


Zvanje/zanimanje

Institucija/ustanova/udruga/ostalo


Kontakt (adresa, e-mail, telefon/mobitel)


Datum dolaska/odlaska


Molimo Vas da ispunjeni obrazac o sudjelovanju, pošaljete isključivo u elektronskom obliku zaključno sa  15. 09. 2017. do 12,00 sati  na kontakte:  ljiljankam@gmail.com   i    ikelam@foozos.hrObrazac za prijavu prezentacije/izlaganja
na konferenciji „Bioetika i okoliš – otvara li CETA vrata za GMO“ i promociji Osječkih dana bioetike u Osijeku (Hrvatska) 7.–8. 11. 2017.
(ukoliko ne želite izlagati/prezentirati, ne morate ispunjavati ovaj obrazac) 
 
Ime i prezime


Zvanje/zanimanje


Kontakt (adresa, e-mail, telefon/mobitel)
NASLOV PRIJAVLJENOG IZLAGANJA
Vrsta izlaganja (označi):

-predavanje

-PP prezentacija


Duljina izlaganja (označi) :

-10 minuta

-20 minuta

 


Molimo Vas da ispunjen obrazac o izlaganju, te sažetak referata na hrvatskom ili engleskom jeziku (do 900 znakova) pošaljete isključivo u elektronskom obliku zaključno sa  15. 09. 2017. do 12,00 sati  na kontakte:  ljiljankam@gmail.com   i    ikelam@foozos.hr