Okolišno novinarstvo

Okolišno novinarstvo je na listi opasnih pothvata, uz novinarstvo koje razotkriva organizirani kriminal. Jer, plansko isrcpljivanje prirode, uništavanje ekosustava i života u ime grabeži i profita jest organizirani kriminal. U Hrvatskoj se okolišno novinarstvo pojavilo samo na trenutak, ali nije uspjelo opstati u mainstreamu.

ponedjeljak, 6. siječnja 2014.

Poštovano čitateljstvo, prvi broj magazina „Okoliš“ izlazi krajem siječnja 2014., a biti će dostupan u štampanom izdanju isključivo na pretplatu (vidi narudžbenicu). Sadrži najmanje 28 stranica A4 formata, u boji. 
  Naslovnicu sa sadržajem i najavama tekstova objavljivat ćemo ovdje. U svakom broju Okoliša namijenili smo dvije stranice za komercijalne reklame. U magazinu tekstove objavljuju okolišni novinari i novinarke iz Hrvatske i svijeta. Sažetke pojedinih tekstova objavljujemo na engleskom jeziku. Pozivamo novinarke i novinare diljem Planete na suradnju. Izdavač magazina Okoliš je Press centar za okoliš Hrvatske. Kontaktirajte nas na e-mail : press.okolis@gmail.com

 Dear readership, first issue of the magazine "Environment" will be release late in January, and will be available in the printed edition only on subscription (see order form). Contains at least 28 pages
A4 size, color.The cover of magazine with content and announcements of stories will publish here. In each issue of Environment two pages are intended for commercial advertising. In magazine articles publish environmental journalists from Croatian and from the World. Summaries of individual texts will be publish in English. We invite journalists and reporters across the Planet to collaborate. Publisher of the magazine Environment is Croatian Environmental Press Centre. Contact us: press.okolis @ gmail.com
 
0 komentara:

Objavi komentar

Pretplatite se na Objavi komentare [Atom]

Veze na ovaj post:

Stvori vezu

<< Početna stranica